คุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล

สายแฟชั่นแนวดาร์กต้องแบร์นนี้เลยค่ะ ADHOC เพราะเป็นแบร์นที่มากับความดำที่ซ้อนในความดำ ลึกลับ น่าค้นหา ของคุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล โดยถ่ายทอดออกมาจากความเชื่อ จิตวิญญาณ แน่นอนว่าถ้าจิตวิญญาณไม่เปลี่ยน แฟชั่นเขาก็จะคงมีเอกลักษณ์แบบเดิม แอดฮอคจึงเป็นแบรนด์ที่ถ้าไปสะกิดต่อมความเชื่อ และความชอบลึกๆ ของใครที่ตรงกันเมื่อไหร่ ก็แทบจะไม่มีใครเปลี่ยนใจไปจากแอดฮอค

คุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล
คุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล
คุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล
คุณซาน-วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ และคุณธัช-ศรัณยธัช กวินโชติไพศาล