หมู อาซาว่า สุดเศร้า! สูญเสียคุณพ่ออุทัย งดรับพวงหรีด ป้องกัน COVID19

ท่ามกลางความหวั่นวิตก ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 (COVID-19) กำลังระบาดอย่าง
หนัก ล่าสุดดีไซน์เนอร์ชื่อดัง หมู พลพัฒน์ อัศวะประภา หรือ หมู อาซาว่า สุดเศร้า เพราะ
ได้สูญเสีย คุณพ่ออุทัย อัศวะประภา ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคชรา โดยวันนี้ (24 มี.ค.
2563) พี่หมู โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่า

กราบเรียนทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติในเรื่อง โควิด-19 ณ ขณะนี้ เราตระหนักถึง
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยกัน
เป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดตามมาตรการการป้องกันของภาครัฐ ทางเจ้าภาพขอ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความกรุณาทุกท่านส่งกำลังใจผ่านช่องทางอื่นๆ
แทน และขอความกรุณางดพวงหรีด ผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญ สามารถร่วมบริจาคให้แก่ มูลนิธิ
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ชื่อบัญชี นายอุทัย อัศวะประภา เพื่อมูลนิธิ
ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 172-4-08502-0